PN-EN 15037-2+A1:2011 - wersja polska

Bez VAT: 98,50  PLN Z VAT: 121,16  PLN
Prefabrykaty z betonu -- Belkowo-pustakowe systemy stropowe -- Część 2: Pustaki betonowe

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania i podstawowe kryteria wykonania dotyczące pustaków z betonu zwykłego lub lekkiego, stosowanych z prefabrykowanymi belkami betonowymi, zgodnymi z postanowieniami EN 15037-1, z betonem uzupełniającym układanym na miejscu budowy (lub bez tego betonu), stosowanych w celu utworzenia konstrukcji belkowo-pustakowego systemu stropowego lub stropodachowego.
Przykładowe typy stropów i stropodachów przedstawiono w Załączniku B do EN 15037-1:2008.

* wymagane pola

Bez VAT: 98,50  PLN Z VAT: 121,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15037-2+A1:2011 - wersja polska
Tytuł Prefabrykaty z betonu -- Belkowo-pustakowe systemy stropowe -- Część 2: Pustaki betonowe
Data publikacji 17-02-2015
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 195, Prefabrykatów z Betonu
Wprowadza EN 15037-2:2009+A1:2011 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 15037-2:2009 - wersja angielska
ICS 91.100.30