PN-EN 1340:2004 - wersja polska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań

Zakres

Norma zawiera postanowienia dotyczące materiałów, właściwości, wymagań i metod badań odnoszących się do prefabrykowanych krawężników, elementów kanałów odpływowych i kształtek uzupełniających wykonanych z betonu niezbrojonego, przeznaczonych do stosowania jako elementy nawierzchni drogowych oraz pokryć dachowych. Podano definicje 19 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 1340:2004/AC:2007P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1340:2004 - wersja polska
Tytuł Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 17-09-2004
Liczba stron 72
Grupa cenowa W
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 195, Prefabrykatów z Betonu
Wprowadza EN 1340:2003 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
ICS 93.080.20, 91.100.30
Elementy dodatkowe PN-EN 1340:2004/AC:2007P