PN-EN 1338:2005 - wersja polska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badań

Zakres

W niniejszej normie podano materiały, właściwości, wymagania i metody badań kostek brukowych i elementów uzupełniających z niezbrojonego betonu na spoiwach cementowych. Uwzględniono prefabrykowane betonowe kostki brukowe, przeznaczone do stosowania na obszarach nawierzchni drogowych oraz jako nawierzchnie dachowe. Podano 21 terminów i definicji

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 1338:2005/AC:2007P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1338:2005 - wersja polska
Tytuł Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 20-04-2005
Liczba stron 69
Grupa cenowa V
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 195, Prefabrykatów z Betonu
Wprowadza EN 1338:2003 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 1338:2004 - wersja angielska
ICS 93.080.20, 91.100.30
Elementy dodatkowe PN-EN 1338:2005/AC:2007P