PN-EN 1339:2005 - wersja polska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Betonowe płyty brukowe -- Wymagania i metody badań

Zakres

W niniejszej normie podano materiały, właściwości, wymagania i metody badań płyt brukowych i elementów uzupełniających z niezbrojonego betonu na spoiwach cementowych. Uwzględniono prefabrykowane betonowe płyty brukowe i elementy uzupełniające, przeznaczone do stosowania na obszarach nawierzchni dla ruchu pieszego oraz jako nawierzchnie dachowe. Podano 21 terminów i definicji

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 1339:2005/AC:2007P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1339:2005 - wersja polska
Tytuł Betonowe płyty brukowe -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 30-03-2005
Liczba stron 74
Grupa cenowa W
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 195, Prefabrykatów z Betonu
Wprowadza EN 1339:2003 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 1339:2004 - wersja angielska
ICS 93.080.20, 91.100.30
Elementy dodatkowe PN-EN 1339:2005/AC:2007P