PN-EN 1339:2004 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1339:2005 - wersja polska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Betonowe płyty chodnikowe -- Wymagania i metody badań

Zakres

W niniejszej normie podano materiały, właściwości, wymagania i metody badań odnoszące się do płyt chodnikowych i elementów uzupełniających z niezbrojonego betonu na spoiwach cementowych. Stosuje się ją do prefabrykowanych betonowych płyt chodnikowych i elementów uzupełniających, które są przeznaczone do stosowania na obszarach nawierzchni dla ruchu pieszego oraz jako pokrycia dachowe

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1339:2004 - wersja angielska
Tytuł Betonowe płyty chodnikowe -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 15-06-2004
Data wycofania 30-03-2005
Liczba stron 73
Grupa cenowa W
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 195, Prefabrykatów z Betonu
Wprowadza EN 1339:2003 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
ICS 93.080.20, 91.100.30
Zastąpiona przez PN-EN 1339:2005 - wersja polska