PN-Z-53203:1981 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 170:1994 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Sprzęt ochrony osobistej oczu -- Filtry chroniące przed nadfioletem

Zakres

Podano podział filtrów na 2 rodzaje w zależności od przeznaczenia oraz na 8 odmian w zależności od wartości współczynnika przepuszczania światła; przykład oznaczenia filtru; wymagania dotyczące monochromatycznych współczynników przepuszczania oraz zabarwienia filtrów

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-53203:1981 - wersja polska
Tytuł Sprzęt ochrony osobistej oczu -- Filtry chroniące przed nadfioletem
Data publikacji 26-03-1981
Data wycofania 09-12-1999
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Zastępuje PN-Z-53203:1966 - wersja polska
ICS 13.340.20
Zastąpiona przez PN-EN 170:1994 - wersja polska