PN-ISO 3771:2012 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Przetwory naftowe -- Oznaczanie liczby zasadowej -- Metoda potencjometrycznego miareczkowania kwasem nadchlorowym

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono sposób oznaczania zasadowych składników w przetworach naftowych metodą potencjometrycznego miareczkowania kwasem nadchlorowym w kwasie octowym lodowatym. Do składników, które mogą być uważane za zasadowe, zalicza się: organiczne i nieorganiczne zasady, związki aminowe, sole słabych kwasów (np. mydła), sole zasadowe polikwasów oraz sole metali ciężkich. Zakres wartości liczby zasadowej, dla których ustalono wartości precyzji metody, są następujące: nieużywane oleje: liczba zasadowa od 3 do 45; koncentraty dodatków: liczba zasadowa od 5 do 45; oleje zużyte: liczba zasadowa od 3 do 30

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 3771:2012 - wersja polska
Tytuł Przetwory naftowe -- Oznaczanie liczby zasadowej -- Metoda potencjometrycznego miareczkowania kwasem nadchlorowym
Data publikacji 05-11-2012
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 3, Środków Smarowych
Wprowadza ISO 3771:2011 [IDT]
Zastępuje PN-C-04163:1976 - wersja polska
ICS 75.080