PN-ISO 3733:2008 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Przetwory naftowe i materiały asfaltowe -- Oznaczanie wody -- Metoda destylacyjna

Zakres

Podano metodę oznaczania zawartości wody do 25 % w produktach naftowych, bitumach, smołach i produktach otrzymywanych z tych materiałów, za wyjątkiem emulsji. Podano zasadę metody, aparaturę, materiały i odczynniki, sposób pobierania próbek, wykonanie oznaczenia, sposób obliczania wyników i precyzję metody

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 3733:2008 - wersja polska
Tytuł Przetwory naftowe i materiały asfaltowe -- Oznaczanie wody -- Metoda destylacyjna
Data publikacji 08-02-2008
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222, Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
Wprowadza ISO 3733:1999 [IDT]
ICS 75.080, 75.140