PN-EN 60598-2-21:2015-07 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Oprawy oświetleniowe -- Część 2-21: Wymagania szczegółowe -- Węże świetlne

Zakres

W niniejszej części normy IEC 60598 podano wymagania dotyczące węży świetlnych (sznurów świecących) wyposażonych w źródła światła łączone szeregowo lub równolegle, albo w kombinacji szeregowo-równoległej, przeznaczonych do zastosowania na zewnątrz lub wewnątrz pomieszczeń, zasilanych napięciem nie wyższym niż 250 V.
UWAGA 1 W niektórych krajach stosuje się termin „sealed lighting chain” zamiast terminu „rope light”.
UWAGA 2 W przypadku wyrobów, w których wąż świetlny jest na stałe przymocowany do jakiejś ramy lub czegoś podobnego, jako ornamenty w rodzaju Świętego Mikołaja, bałwanka i podobne, mogą mieć zastosowanie także odpowiednie rozdziały IEC 60598-2-4 i/lub IEC 60598-2-7.
Węże świetlne z zamocowanymi na stałe lub odłączalnymi różnego rodzaju dodatkami, np. ornamentem w tymczasowej konfiguracji dekoracyjnej w związku z festiwalami, uroczystościami itd., dwu- lub trójwymiarowymi replikami osób lub zwierząt (prawdziwych lub wymyślonych), są uważane za objęte niniejszą normą.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60598-2-21:2015-07/AC:2017-03E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60598-2-21:2015-07 - wersja angielska
Tytuł Oprawy oświetleniowe -- Część 2-21: Wymagania szczegółowe -- Węże świetlne
Data publikacji 09-07-2015
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza EN 60598-2-21:2015 [IDT], IEC 60598-2-21:2014 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 29.140.40
Elementy dodatkowe PN-EN 60598-2-21:2015-07/AC:2017-03E