PN-EN 60598-2-20:2015-07 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Oprawy oświetleniowe -- Część 2-20: Wymagania szczegółowe -- Girlandy świetlne

Zakres

W niniejszej części normy IEC 60598 podano wymagania dotyczące girland świetlnych wyposażonych w żarówki łączone szeregowo lub równolegle, albo w kombinacji szeregowo-równoległej, przeznaczonych do zastosowania na zewnątrz lub wewnątrz pomieszczeń, zasilanych napięciem nie wyższym niż 250 V.
W przypadkach kombinacji z uwzględnieniem sznurów świecących (znanych jako węże świetlne), patrz IEC 60598-2-21.
Girlandy świetlne z zamocowanymi na stałe lub odłączalnymi dodatkami, np. ornamentami lub dekoracjami, są uważane za objęte niniejszą normą.
Dla girland świetlnych wyposażonych w oprawki typu wsuwliwego, stosuje się odpowiednie wymagania niniejszej normy.
UWAGA 1 Przykładem girlandy świetlnej wyposażonej w żarówki łączone szeregowo lub szeregowo-równolegle jest girlanda choinkowa. Przykładem girlandy świetlnej wyposażonej w żarówki łączone równolegle jest girlanda świetlna przeznaczona do oświetlenia nartostrad lub promenad.
W przypadku girland świetlnych z nieznormalizowanymi żarówkami (np. żarówki typu wsuwliwego) żarówki traktowane są jako część girlandy i, w konsekwencji, objęte są badaniami.
UWAGA 2 W przypadku wyrobów, w których girlanda świetlna jest na stałe przymocowana do jakiejś ramy lub choinki zaleca się wzięcie pod uwagę odpowiednich rozdziałów IEC 60598-2-4 oraz/lub IEC 60598-2-7.
UWAGA 3 W niektórych krajach stosuje się termin „strings” zamiast terminu „chains”.
UWAGA 4 Oprawy oświetleniowe w formie świecznika bada się zgodnie z IEC 60598-2-4.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60598-2-20:2015-07/AC:2017-03E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60598-2-20:2015-07 - wersja angielska
Tytuł Oprawy oświetleniowe -- Część 2-20: Wymagania szczegółowe -- Girlandy świetlne
Data publikacji 09-07-2015
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza EN 60598-2-20:2015 [IDT], IEC 60598-2-20:2014 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60598-2-20:2010 - wersja angielska, PN-EN 60598-2-20:2010/AC:2010 - wersja angielska, PN-EN 60598-2-20:2010 - wersja polska
ICS 29.140.40
Elementy dodatkowe PN-EN 60598-2-20:2015-07/AC:2017-03E