PN-EN 60598-2-20:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60598-2-20:2015-07 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Oprawy oświetleniowe -- Część 2-20: Wymagania szczegółowe -- Girlandy świetlne

Zakres

W niniejszej części normy IEC 60598 podano wymagania dotyczące girland świetlnych wyposażonych w żarówki łączone szeregowo lub równolegle, albo w kombinacji szeregowo - równoległej, przeznaczonych do zastosowania na zewnątrz lub wewnątrz pomieszczeń, zasilanych napięciem nie wyższym niż 250 V. UWAGA 1: Przykładem girlandy świetlnej wyposażonej w żarówki łączone szeregowo lub szeregowo-równolegle jest girlanda choinkowa. Przykładem girlandy świetlnej wyposażonej w żarówki łączone równolegle jest girlanda świetlna przeznaczona do oświetlenia nartostrad lub promenad. UWAGA 2: Dla girland świetlnych wyposażonych w oprawki typu wsuwliwego, stosuje się odpowiednie wymagania niniejszej części IEC 60598. UWAGA 3: W niektórych krajach anglojęzycznych stosuje się określenie "strings" zamiast określenia "chains". UWAGA 4: W przypadku girland świetlnych z nieznormalizowanymi żarówkami (np. żarówki typu wsuwliwego) żarówki traktowane są jako część girlandy i, w konsekwencji, objęte są badaniami (a także certyfikatem, jeżeli ma zastosowanie)

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60598-2-20:2010 - wersja polska
Tytuł Oprawy oświetleniowe -- Część 2-20: Wymagania szczegółowe -- Girlandy świetlne
Data publikacji 24-01-2013
Data wycofania 09-07-2015
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza EN 60598-2-20:2010 [IDT], IEC 60598-2-20:2010 [IDT], EN 60598-2-20:2010/corrigendum Sep. 2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60598-2-20:2000 - wersja polska, PN-EN 60598-2-20:2000/Ap1:2001 - wersja polska, PN-EN 60598-2-20:2000/A2:2006 - wersja polska
ICS 29.140.40
Zastąpiona przez PN-EN 60598-2-20:2015-07 - wersja angielska