PN-EN 60598-1:2011 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60598-1:2015-04 - wersja angielska

Bez VAT: 323,80  PLN Z VAT: 398,27  PLN
Oprawy oświetleniowe -- Część 1: Wymagania ogólne i badania

Zakres

W niniejszej Części 1 Normy Międzynarodowej IEC 60598 ustalono wymagania ogólne dotyczące opraw oświetleniowych do elektrycznych źródeł światła pracujących przy napięciu zasilania do 1 000 V. Wymagania i odpowiadające im badania obejmują: klasyfikację, cechowanie, konstrukcję mechaniczną i elektryczną. Każda z części normy IEC 60598-2 zawiera wymagania szczegółowe dotyczące poszczególnych typów opraw lub grup opraw oświetleniowych na napięcie zasilające nie przekraczające 1 000 V. Części te są publikowane oddzielnie w celu ułatwienia ich przeglądu oraz umożliwienia dodania innych, w miarę uzasadnionej potrzeby. Zwraca się uwagę na fakt, że w niniejszej Części 1 uwzględniono wszystkie zagadnienia bezpieczeństwa (elektrycznego, termicznego i mechanicznego). Do niniejszej Części 1 włączono wymagania dotyczące paraopraw oświetleniowych. Na ogół, niniejsza Część 1 zawiera wymagania bezpieczeństwa dotyczące opraw oświetleniowych. Przedmiotem Części 1 jest ustalenie zbioru wymagań i badań uznanych powszechnie za dotyczące większości opraw oświetleniowych, które mogą być powołane w szczegółowych wymaganiach technicznych zawartych w IEC 60598-2. Część 1 nie jest uważana za zbiór wymagań dotyczących dowolnego typu oprawy, gdyż zawarte w tej części wymagania dotyczą poszczególnych typów opraw jedynie w stopniu określonym odpowiednim części IEC 60598-2. W częściach IEC 60598-2, w których powołuje się dowolny dział Części 1, określa się stopień jego zastosowania i kolejność wykonywanych badań; części te zawierają również niezbędne wymagania dodatkowe. Zwraca się uwagę na normy dotyczące parametrów funkcjonalnych lamp, zawierające "informacje dotyczące projektowania opraw oświetleniowych"; zaleca się wykorzystywanie ich w celu zapewnienia właściwej pracy lampy; jednakże, według niniejszej normy, w ramach badania typu nie wymaga się badania parametrów funkcjonalnych lampy

* wymagane pola

Bez VAT: 323,80  PLN Z VAT: 398,27  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60598-1:2011 - wersja polska
Tytuł Oprawy oświetleniowe -- Część 1: Wymagania ogólne i badania
Data publikacji 19-12-2011
Data wycofania 17-04-2015
Liczba stron 202
Grupa cenowa XD
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza EN 60598-1:2008 [IDT], EN 60598-1:2008/A11:2009 [IDT], IEC 60598-1:2008 [MOD]
Zastępuje PN-EN 60598-1:2009 - wersja angielska, PN-EN 60598-1:2009/A11:2009 - wersja angielska
ICS 29.140.40
Zastąpiona przez PN-EN 60598-1:2015-04 - wersja angielska, PN-EN 60598-1:2015-04 - wersja polska