PN-EN 60598-2-2:2012 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Oprawy oświetleniowe -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe wbudowywane

Zakres

W niniejszej części IEC 60598 ustalono wymagania dla opraw oświetleniowych wbudowywanych, do stosowania z elektrycznymi źródłami światła na napięcie zasilające nie przekraczające 1 000 V. Niniejsza część nie dotyczy opraw oświetleniowych przewietrzanych ani opraw oświetleniowych chłodzonych cieczą

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60598-2-2:2012 - wersja polska
Tytuł Oprawy oświetleniowe -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe wbudowywane
Data publikacji 27-12-2012
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza EN 60598-2-2:2012 [IDT], IEC 60598-2-2:2011 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60598-2-2:2000 - wersja polska, PN-EN 60598-2-2:2012 - wersja angielska
ICS 29.140.50