PN-EN ISO 3675:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 3675:2004 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Ropa naftowa i ciekłe przetwory naftowe -- Laboratoryjne oznaczanie gęstości -- Metoda z areometrem

Zakres

Określono laboratoryjną metodę oznaczania, z zastosowaniem szklanego areometru, gęstości w 15 stopniach C ropy naftowej, ciekłych przetworów naftowych oraz mieszanin przetworów naftowych i nienaftowych występujących w warunkach normalnych w stanie ciekłym i mających prężność par oznaczoną metodą Reida w 100 kPa lub mniejszą. Podano zakres normy, definicje (4), zasadę metody, sposób pobierania i przygotowania próbek, aparaturę, wykonanie oznaczenia, sposób obliczenia i przedstawienia wyników oraz precyzje metody

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 3675:2002 - wersja angielska
Tytuł Ropa naftowa i ciekłe przetwory naftowe -- Laboratoryjne oznaczanie gęstości -- Metoda z areometrem
Data publikacji 15-08-2002
Data wycofania 14-04-2004
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222, Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
Wprowadza EN ISO 3675:1998 [IDT], ISO 3675:1998 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 3675:1997 - wersja polska
ICS 75.080
Zastąpiona przez PN-EN ISO 3675:2004 - wersja polska