PN-EN ISO 3675:2004 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Ropa naftowa i ciekłe przetwory naftowe -- Laboratoryjne oznaczanie gęstości -- Metoda z areometrem

Zakres

Określono laboratoryjną metodę oznaczania, z zastosowaniem szklanego aerometru, gęstości w 15 stopniach C ropy naftowej, ciekłych przetworów naftowych oraz mieszanin przetworów naftowych i nienaftowych występujących w warunkach normalnych w stanie ciekłym i mających prężność par oznaczoną metodą Reida w 100 kPa lub mniejszą. Podano zakres normy, zasadę metody, sposób pobierania i przygotowania próbek, aparaturę, wykonanie oznaczania, sposób obliczenia i przedstawienia wyników oraz precyzje metody

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 3675:2004 - wersja polska
Tytuł Ropa naftowa i ciekłe przetwory naftowe -- Laboratoryjne oznaczanie gęstości -- Metoda z areometrem
Data publikacji 14-04-2004
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222, Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
Wprowadza EN ISO 3675:1998 [IDT], ISO 3675:1998 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 3675:2002 - wersja angielska
ICS 75.080