PN-EN 17077:2018-07 - wersja polska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Określanie przebiegu spalania warstw pyłu

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej opisano doświadczalną metodę określania przebiegu spalania warstw pyłu w zdefiniowanych warunkach początkowych przepływu powietrza, temperatury i zapłonu.
Wynik badania „klasa palności 1” otrzymany zgodnie z opisaną metodą badawczą nie oznacza, że nie można zapalić obłoku pyłu.
Niniejsza metoda nie ma zastosowania do znanych materiałów wybuchowych takich jak proch strzelniczy i dynamit, materiałów wybuchowych, które do spalania nie wymagają tlenu atmosferycznego, substancji piroforycznych ani do substancji lub mieszanin substancji, które w pewnych okolicznościach zachowują się w podobny sposób. W przypadku wątpliwości co do zagrożenia związanego z właściwościami wybuchowymi, należy zasięgnąć porady eksperta.

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 17077:2018-07 - wersja polska
Tytuł Określanie przebiegu spalania warstw pyłu
Data publikacji 09-09-2020
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 269, Bezpieczeństwa Chemicznego
Wprowadza EN 17077:2018 [IDT]
Dyrektywa 2014/34/EU
ICS 13.220.40