PN-EN 61029-2-4:2005 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61029-2-4:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek stołowych

Zakres

Określono szczegółowe wymagania i badania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania przenośnych szlifierek stołowych o napędzie elektrycznym, przeznaczonych do szlifowania metalu lub podobnych materiałów za pomocą jednej ściernicy wirującej lub dwu ściernic wirujących, zamocowanych na wrzecionie w odpowiednim miejscu, przy czym obrabiane części przytrzymuje się ręką. Dotyczy przenośnych szlifierek stołowych przeznaczonych do ściernic o średnicy nie przekraczającej 200 mm, o grubości ściernicy nie przekraczającej 50 mm i o prędkości obwodowej nie przekraczającej 50 m/s. Podano definicje 10 terminów stosowanych w normie. Podano odpowiedniki angielskie zdefiniowanych terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61029-2-4:2005 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek stołowych
Data publikacji 05-07-2005
Data wycofania 16-06-2011
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
Wprowadza EN 61029-2-4:2003 [IDT], EN 61029-2-4:2003/A1:2003 [IDT], IEC 61029-2-4:1993 [MOD], IEC 61029-2-4:1993/AMD1:2001 [MOD]
Zastępuje PN-EN 61029-2-4:2003 - wersja angielska, PN-E-08415-2-4:2002 - wersja polska
ICS 25.080.50, 25.140.20
Zastąpiona przez PN-EN 61029-2-4:2011 - wersja angielska