PN-EN 61029-2-4:2003 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61029-2-4:2005 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek stołowych

Zakres

Określono szczegółowe wymagania i badania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania przenośnych szlifierek stołowych o napędzie elektrycznym, przeznaczonych do szlifowania metalu lub podobnych materiałów za pomocą jednej lub dwu ściernic wirujących, zamocowanych na wrzecionie w odpowiednim miejscu, przy czym obrabiane części przytrzymuje się ręką. Dotyczy przenośnych szlifierek stołowych przeznaczonych do ściernic o średnicy nie przekraczającej 200 mm, o grubości ściernicy nie przekraczającej 50 mm i o prędkości obwodowej nie przekraczającej 50 m/s

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61029-2-4:2003 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek stołowych
Data publikacji 15-11-2003
Data wycofania 05-07-2005
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
Wprowadza EN 61029-2-4:2003 [IDT], EN 61029-2-4:2003/corrigendum Apr. 2003 [IDT], IEC 61029-2-4:1993 [MOD]
ICS 25.080.50, 25.140.20
Zastąpiona przez PN-EN 61029-2-4:2005 - wersja polska