PN-EN 933-9:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 933-9+A1:2013-07 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 9: Ocena zawartości drobnych cząstek -- Badanie błękitem metylenowym

Zakres

Opisano zalecaną metodę oznaczania błękitem metylenowym frakcji 0/2 mm używaną do badań typu i w przypadku sporu, w kruszywach drobnych lub kruszywach o uziarnieniu ciągłym (MB). Opisano też zalecaną metodę oznaczania błękitem metylenowym frakcji 0/0,125 mm (MBF) w załączniku A. Dla innych celów, w szczególnym zakładowej kontroli produkcji, może zostać użyta inna metoda pod warunkiem, że dokonana zostanie korelacja z odpowiednią metodą odniesienia

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 933-9:2009 - wersja angielska
Tytuł Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 9: Ocena zawartości drobnych cząstek -- Badanie błękitem metylenowym
Data publikacji 28-08-2009
Data wycofania 24-07-2013
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Wprowadza EN 933-9:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 933-9:2001 - wersja polska
ICS 91.100.15
Zastąpiona przez PN-EN 933-9+A1:2013-07 - wersja angielska