PN-EN ISO/IEC 17043:2023-10 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Ocena zgodności -- Ogólne wymagania dotyczące kompetencji organizatorów badania biegłości

Zakres

W niniejszym dokumencie podano ogólne wymagania dotyczące kompetencji i bezstronności organizatorów badań biegłości (PT) oraz spójnej realizacji wszystkich programów badań biegłości. Niniejszy dokument może być wykorzystywany jako podstawa szczegółowych wymagań technicznych dla konkretnych dziedzin zastosowania. Użytkownicy programów badań biegłości, organy regulacyjne, organizacje i programy stosujące ocenę równorzędną, jednostki akredytujące i inne mogą wykorzystywać te wymagania do potwierdzania lub uznawania kompetencji organizatorów badań biegłości.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO/IEC 17043:2023-10 - wersja angielska
Tytuł Ocena zgodności -- Ogólne wymagania dotyczące kompetencji organizatorów badania biegłości
Data publikacji 19-10-2023
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza EN ISO/IEC 17043:2023 [IDT], ISO/IEC 17043:2023 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO/IEC 17043:2011 - wersja polska
ICS 03.120.20