PN-EN ISO 4787:2022-06 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Naczynia laboratoryjne szklane i z tworzywa sztucznego -- Przyrządy do pomiaru objętości -- Metody badania pojemności i zastosowania

Zakres

Niniejszy dokument ustala metody badania, kalibracji i stosowania przyrządów do pomiaru objętości zrobionych ze szkła i tworzyw sztucznych, w celu uzyskania największej dokładności w użyciu.
UWAGA Badanie jest procesem przy pomocy którego jest potwierdzana zgodność indywidualnego przyrządu do pomiaru objętości z właściwą normą, co skutkuje określeniem błędu pomiaru w jednym lub kilku punktach.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do przyrządów objętościowych o nominalnej objętości w zakresie od 100 μl do 10 000 ml. Obejmują one pipety jednomiarowe (patrz ISO 648), pipety z podziałką (patrz ISO 835), biurety (patrz ISO 385), kolby pomiarowe (patrz ISO 1042 i ISO 5215), i cylindry pomiarowe z podziałką (patrz ISO 4788 i ISO 6706).
Metody nie są przeznaczone do badania przyrządów do pomiaru objętości o pojemności poniżej 100 μl takich jak mikro-naczynia.
Niniejszy dokument nie zajmuje się szczególnie piknometrami, jak wyszczególniono w ISO 3507. Jednakże, wymienione procedury określania objętości naczyń mogą, w większości, być także stosowane do określania objętości piknometrów. W przypadku niektórych typów piknometrów może być konieczne specjalne postępowanie.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 4787:2022-06 - wersja angielska
Tytuł Naczynia laboratoryjne szklane i z tworzywa sztucznego -- Przyrządy do pomiaru objętości -- Metody badania pojemności i zastosowania
Data publikacji 06-06-2022
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 198, Szkła
Wprowadza EN ISO 4787:2021 [IDT], ISO 4787:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 4787:2011 - wersja angielska, PN-EN ISO 4787:2011 - wersja niemiecka
ICS 17.060