PN-EN ISO/IEC 17000:2020-12 - wersja polska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Ocena zgodności -- Terminologia i ogólne zasady

Zakres

W niniejszym dokumencie podano ogólne terminy i definicje dotyczące oceny zgodności (łącznie z akredytacją jednostek oceniających zgodność) oraz dotyczące wykorzystania oceny zgodności do ułatwiania handlu. Ogólne zasady oceny zgodności oraz opis podejścia etapowego do oceny zgodności przedstawiono w Załączniku A. Ocena zgodności jest wzajemnie powiązana z innymi dziedzinami, takimi jak systemy zarządzania, metrologia, normalizacja i statystyka. W niniejszym dokumencie nie określono granic oceny zgodności.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO/IEC 17000:2020-12 - wersja polska
Tytuł Ocena zgodności -- Terminologia i ogólne zasady
Data publikacji 19-09-2022
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza EN ISO/IEC 17000:2020 [IDT], ISO/IEC 17000:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO/IEC 17000:2006 - wersja polska
ICS 03.120.20, 01.040.03