PN-EN 13103+A1:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13103+A2:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Osie zestawów kołowych tocznych -- Zasady konstrukcji

Zakres

Określono siły i momenty uwzględniane w konstrukcji osi zestawów kołowych tocznych. Przedstawiono metodę obliczania naprężeń i podano maksymalne dozwolone naprężenia dla gatunku stali EA1N. Określono wymiary i ich zależności pomiędzy poszczególnymi częściami osi zestawów kołowych tocznych. Zmieniono Załącznik informacyjny ZA dotyczący powiązań niniejszej EN z zasadniczymi wymaganiami Dyrektywy 2008/57/WE z 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie, zastępującej Dyrektywy 96/48/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości i 2001/16/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych. Usunięto Załącznik ZB

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13103+A1:2011 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Osie zestawów kołowych tocznych -- Zasady konstrukcji
Data publikacji 11-02-2011
Data wycofania 09-10-2012
Liczba stron 45
Grupa cenowa S
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 13103:2009+A1:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13103:2009 - wersja niemiecka, PN-EN 13103:2009 - wersja angielska
ICS 45.040
Zastąpiona przez PN-EN 13103+A2:2012 - wersja angielska