PN-EN IEC 60332-3-21:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-21: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria A F/R

Zakres

Niniejsza część IEC 60332 obejmuje kategorię A F/R w odniesieniu do metod badania mających na celu ustalenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż przewodów lub kabli, elektrycznych lub światłowodowych ułożonych w pionowych wiązkach w określonych warunkach.

Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie kabli i przewodów elektroenergetycznych z żyłami o przekroju znamionowym większym niż 35 mm2 mocowanych z odstępami na przedniej i tylnej stronie drabiny do badania, tak aby znamionowa ogólna ilość materiału niemetalicznego wynosiła 7 l/m próbki do badania. Czas oddziaływania płomienia wynosi 40 min. Ten sposób montażu jest przewidziany dla specjalnych konstrukcji przewodów lub kabli stosowanych w szczególnych instalacjach, kiedy jest wymagany w dokumentacji kabla. Kategoria A F/R nie jest przewidziana do powszechnego stosowania.

Badanie jest przeznaczone do wykonywania w zakresie atestacyjnych badan typu. Wymagania odnośnie doboru kabli lub przewodów do badania podane są w Załączniku A. Rozprzestrzenianie się płomienia jest określane jako długość zniszczonego obszaru próbki przewodu lub kabla. Niniejsza procedura może być stosowana do sprawdzania odporności kabli na rozprzestrzenianie się płomienia.

Zalecana wymagania podane są w Załączniku B.

UWAGA W niniejszym dokumencie termin „przewód lub kabel elektryczny” oznacza kable lub przewody z izolowanymi, metalowymi żyłami przeznaczone do przesyłu energii lub sygnałów.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 60332-3-21:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-21: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria A F/R
Data publikacji 05-12-2018
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN IEC 60332-3-21:2018 [IDT], IEC 60332-3-21:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60332-3-21:2009 - wersja angielska
ICS 29.060.20, 29.020, 13.220.40