PN-EN IEC 60332-3-10:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-10: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Aparatura

Zakres

Niniejsza część IEC 60332 szczegółowo opisuje aparaturę, jej rozmieszczenie oraz wzorcowanie w odniesieniu do metod badania mających na celu ocenę pionowego rozprzestrzeniania się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek przewodów lub kabli, elektrycznych lub światłowodowych, w określonych warunkach.

UWAGA W niniejszym dokumencie termin „przewód lub kabel elektryczny” oznacza kable lub przewody z izolowanymi, metalowymi żyłami przeznaczone do przesyłu energii lub sygnałów.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN IEC 60332-3-10:2018-12/AC:2019-10E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60332-3-10:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-10: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Aparatura
Data publikacji 05-12-2018
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN IEC 60332-3-10:2018 [IDT], IEC 60332-3-10:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60332-3-10:2009 - wersja angielska
ICS 29.060.20, 29.020, 13.220.40
Elementy dodatkowe PN-EN IEC 60332-3-10:2018-12/A11:2021-07E, PN-EN IEC 60332-3-10:2018-12/AC:2019-10E