PN-EN 15470:2017-08 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Skroplone gazy węglowodorowe -- Oznaczanie rozpuszczalnej pozostałości -- Metoda wysokotemperaturowej chromatografii gazowej

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa metodę oznaczania rozpuszczalnych pozostałościowych substancji w skroplonych gazach węglowodorowych (LPG) w zakresie od 40 mg/kg do 100 mg/kg. Wyższe stężenia mogą być oznaczane przez odpowiedni dobór rozmiaru próbki.
Rozpuszczalna pozostałość jest ilością związków organicznych, które wykrywa się metodą chromatografii gazowej po odparowaniu próbki w temperaturze pokojowej, a następnie w piecu w temperaturze 105°C.
Niniejsza metoda nie nadaje się do wykrywania substancji stałych ani związków polimerycznych o wysokiej masie cząsteczkowej (> 1 000 g/mol).
Niniejsza metoda na podstawie analizy określonej wielkości próbki LPG (od 50 g do 75g) pozwala uzyskać informacje o potencjalnym pochodzeniu pozostałości (średnie frakcje olejowe, środki smarowe, plastyfikatory itp.)
Dane o precyzji metody zostały wyznaczone dla zakresu od 20 mg/kg do 100 mg/kg. Dla wyższych zawartości pozostałości precyzja nie była badana.
UWAGA Alternatywna Norma Europejska, EN 15471 [1] określa metodę grawimetryczną.
OSTRZEŻENIE – Stosowanie niniejszej normy może być związane z użyciem niebezpiecznych materiałów i wyposażenia oraz wykonywaniem niebezpiecznych czynności. W niniejszej normie nie zostały ujęte wszystkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem jej stosowania. Użytkownik niniejszej normy jest odpowiedzialny za dobranie odpowiednich przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia oraz za sprawdzenie, przed zastosowaniem normy, dotrzymania ograniczeń regulowanych tymi przepisami.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15470:2017-08 - wersja angielska
Tytuł Skroplone gazy węglowodorowe -- Oznaczanie rozpuszczalnej pozostałości -- Metoda wysokotemperaturowej chromatografii gazowej
Data publikacji 23-08-2017
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
Wprowadza EN 15470:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15470:2009 - wersja polska
ICS 75.160.20