PN-EN ISO 8819:2000 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Skroplone gazy węglowodorowe -- Wykrywanie obecności siarkowodoru -- Metoda z octanem ołowiu(II)

Zakres

Określono metodę wykrywania sirkowodoru w skoplonym gazie węglowodorowym. Określono warunki badania, niezbędną aparaturę, procedurę badania oraz sporządzanie sprawozdania z badań. Dolna granica wykrywalności wynosi 4 mg siarkowodoru w 1 m3 skroplonego gazu węglowodorowego

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 8819:2000 - wersja polska
Tytuł Skroplone gazy węglowodorowe -- Wykrywanie obecności siarkowodoru -- Metoda z octanem ołowiu(II)
Data publikacji 03-07-2000
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 223, Gazów Technicznych
Wprowadza EN ISO 8819:1995 [IDT], ISO 8819:1993 [IDT]
ICS 75.160.30