PN-EN 15470:2009 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15470:2017-08 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Skroplone gazy węglowodorowe -- Oznaczanie rozpuszczalnej pozostałości -- Metoda wysokotemperaturowej chromatografii gazowej

Zakres

Opisano procedurę oznaczania rozpuszczalnej pozostałości w skroplonych gazach węglowodorowych (LPG) w zakresie od 40 mg/kg do 100 mg/kg. Wyższe stężenia mogą być oznaczane przez odpowiedni dobór rozmiaru próbki. Rozpuszczalna pozostałość jest zawartością związków organicznych, które oznacza się metodą chromatografii gazowej po odparowaniu próbki w temperaturze pokojowej, a następnie w suszarce, w temperaturze 105 °C. Metoda ta nie nadaje się do wykrywania substancji stałych ani żadnych związków polimerycznych o masie cząsteczkowej (> 1000 g/mol). Zalety tej metody to: wymagana mała ilość LPG (od 50 g do 75 g), a uzyskane dane jakościowe pozwalają wnioskować o źródle pozostałości (olej gazowy, środki smarowe, plastyfikatory itp.). Metoda została opracowana jako potencjalny zamiennik ogólnie stosowanej metody opisanej w EN ISO 13757 [1], jest przy tym bezpieczniejsza i bardziej przyjazna środowisku. Dodatkowo ta nowa metoda jest dokładniejsza. Dane precyzji metody zostały wyznaczone dla zakresu od 20 mg/kg do 100 mg/kg. Dla wyższych zawartości precyzja nie była badana, ale budzi mniejsze zainteresowanie niż typowe wymagania będące w zakresie od 20 mg/kg do 100 mg/kg. UWAGA Alternatywna Norma Europejska, EN 15471 [2], stosuje metodę grawimetryczną o takim samym zakresie, lecz nieco gorszym poziomie ufności. OSTRZEŻENIE - Stosowanie niniejszej normy wiąże się z użyciem niebezpiecznych materiałów i wyposażenia oraz z wykonywaniem niebezpiecznych czynności. Użytkownik tej normy jest odpowiedzialny za dobranie odpowiednich przepisów, związanych z bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia. Wszystkie czynności należy przeprowadzać pod wyciągiem

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15470:2009 - wersja polska
Tytuł Skroplone gazy węglowodorowe -- Oznaczanie rozpuszczalnej pozostałości -- Metoda wysokotemperaturowej chromatografii gazowej
Data publikacji 27-01-2009
Data wycofania 23-08-2017
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222, Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
Wprowadza EN 15470:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15470:2008 - wersja angielska
ICS 75.160.30
Zastąpiona przez PN-EN 15470:2017-08 - wersja angielska