PN-EN 14103:2012 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14103:2020-06 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Produkty przetwarzania olejów i tłuszczów -- Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) -- Oznaczanie zawartości estrów i estru metylowego kwasu linolenowego

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano procedurę oznaczania zawartości estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) przeznaczonych do wprowadzenia jako składnik do olejów napędowych. Procedura ta umożliwia również oznaczanie zawartość estru metylowego kwasu linolenowego. Pozwala sprawdzić, czy zawartość estrów w FAME jest większa niż 90 % (m/m) i czy zawartość kwasu linolenowego mieści się między 1 % (m/m) a 15 % (m/m). Niniejsza metoda ma zastosowanie do FAME, które zawierają estry metylowe kwasów tłuszczowych pomiędzy C6 i C24. UWAGA Dla celów niniejszej Normy Europejskiej wyrażenia "% (m/m)" i "% (v/v)" są użyte do określenia, odpowiednio, ułamka masowego i objętościowego. OSTRZEŻENIE - Stosowanie niniejszej metody może wiązać się z używaniem niebezpiecznych materiałów, wyposażenia i z wykonywaniem niebezpiecznych czynności. Niniejsza metoda nie wyczerpuje wszystkich problemów bezpieczeństwa związanych z jej stosowaniem, ale odpowiedzialność za określenie i zastosowanie odpowiednich zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jak również ustalenie zgodności procedury z obowiązującymi przepisami przed zastosowaniem metody spoczywa na jej użytkowniku

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14103:2012 - wersja polska
Tytuł Produkty przetwarzania olejów i tłuszczów -- Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) -- Oznaczanie zawartości estrów i estru metylowego kwasu linolenowego
Data publikacji 07-09-2012
Data wycofania 25-06-2020
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Wprowadza EN 14103:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14103:2011 - wersja angielska
ICS 67.200.10
Zastąpiona przez PN-EN 14103:2020-06 - wersja angielska