PN-EN 14105:2012 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14105:2021-05 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Produkty przetwarzania olejów i tłuszczów -- Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) -- Oznaczanie zawartości wolnego i ogólnego glicerolu oraz mono-, di- i triacylogliceroli

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej opisano metodę oznaczania zawartości wolnego glicerolu oraz pozostałości mono-, di- i triacylogliceroli w estrach metylowych kwasów tłuszczowych (FAME), przeznaczonych do stosowania jako dodatek do produktów naftowych. Na podstawie uzyskanych wyników oblicza się zawartość ogólnego glicerolu. W opisanych warunkach granica oznaczalności wynosi 0,001 % (m/m) dla wolego glicerolu, 0,10 % (m/m) dla wszystkich acylogliceroli (mono-, di- i tri-). Niniejsza metoda jest odpowiednia dla FAME uzyskiwanych z olejów: rzepakowego, słonecznikowego, sojowego, palmowego, olejów i tłuszczów zwierzęcych oraz ich mieszanin. Ze względu na nakładanie się różnych pików acylogliceroli nie jest ona odpowiednia dla FAME wyprodukowanych z oleju kokosowego i oleju z ziaren palmowych lub zawierających te oleje. UWAGA Dla celów niniejszej Normy Europejskiej wyrażenie "% (m/m)" jest użyte do określenia ułamka masowego. OSTRZEŻENIE - Stosowanie niniejszej metody może wiązać się z używaniem niebezpiecznych materiałów, wyposażenia i z wykonywaniem niebezpiecznych czynności. Niniejsza metoda nie wyczerpuje wszystkich problemów bezpieczeństwa związanych z jej stosowaniem, ale odpowiedzialność za określenie i zastosowanie odpowiednich zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jak również ustalenie zgodności procedury z obowiązującymi przepisami przed zastosowaniem metody spoczywa na jej użytkowniku

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14105:2012 - wersja polska
Tytuł Produkty przetwarzania olejów i tłuszczów -- Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) -- Oznaczanie zawartości wolnego i ogólnego glicerolu oraz mono-, di- i triacylogliceroli
Data publikacji 03-09-2012
Data wycofania 28-05-2021
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Wprowadza EN 14105:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14105:2011 - wersja angielska
ICS 67.200.10
Zastąpiona przez PN-EN 14105:2021-05 - wersja angielska