PN-EN 14111:2004 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14111:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Produkty przetwarzania olejów i tłuszczów -- Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) -- Oznaczanie liczby jodowej

Zakres

Opisano miareczkową metodę oznaczania liczby jodowej estrów metylowych kwasów tłuszczowych. Podano zasadę metody, odczynniki i aparaturę. Opisano wykonanie oznaczania oraz sposób obliczania wyników i sprawozdanie z badań. Ustalono precyzję metody - powtarzalność i odtwarzalność. W załączniku A (informacyjnym) podano wyniki badań międzylaboratoryjnych, łącznie z wielkościami uzyskanych powtarzalności i odtwarzalności

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14111:2004 - wersja polska
Tytuł Produkty przetwarzania olejów i tłuszczów -- Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) -- Oznaczanie liczby jodowej
Data publikacji 02-02-2004
Data wycofania 28-11-2022
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Wprowadza EN 14111:2003 [IDT]
ICS 67.200.10
Zastąpiona przez PN-EN 14111:2022-11 - wersja angielska