PN-EN 14107:2004 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Produkty przetwarzania olejów i tłuszczów -- Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) -- Oznaczanie zawartości fosforu metodą spektrometrii emisyjnej z plazmą sprzężoną indukcyjnie (ICP)

Zakres

Opisano metodę spektrometrii emisyjnej z plazmą sprzężoną indukcyjnie (ICP) do oznaczania zawartości fosforu, w zakresie od 4 mg/kg do 20 mg/kg, w estrach metylowych kwasów tłuszczowych (FAME). Celem metody jest ocena jakości FAME, w odniesieniu do produktów ubocznych transestryfikacji, takich jak fosfor, których stężenie może mieć wpływ na zachowanie się paliwa. Podano zasadę metody, odczynniki i aparaturę. Opisano wykonanie oznaczania oraz sposób obliczania wyników i sprawozdanie z badań. Ustalono precyzję metody - powtarzalność i odtwarzalność. W załączniku A (informacyjnym) podano wyniki badań międzylaboratoryjnych, łącznie z wielkościami uzyskanych powtarzalności i odtwarzalności

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14107:2004 - wersja polska
Tytuł Produkty przetwarzania olejów i tłuszczów -- Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) -- Oznaczanie zawartości fosforu metodą spektrometrii emisyjnej z plazmą sprzężoną indukcyjnie (ICP)
Data publikacji 22-03-2004
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Wprowadza EN 14107:2003 [IDT]
ICS 67.200.10