PN-EN 14111:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Produkty przetwarzania olejów i tłuszczów -- Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) -- Oznaczanie liczby jodowej

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano metodę titracyjną stosowaną do oznaczania liczby jodowej w estrach metylowych kwasów tłuszczowych odtąd referowanych jako FAME.

Deklaracja precyzji tej metody testowania została oznaczona w opracowaniu Round Robin dla wartości liczby jodowej w zakresie 111 g jodyny/100 g do 129 g jodyny/100 g.

Metoda testowa może być również używana dla niższych wartości liczby jodowej, aczkolwiek deklaracja precyzji nie została wykonana dla liczby jodowej poniżej 111 g jodyny/100 g.

OSTRZEŻENIE – Stosowanie niniejszego dokumentu może wiązać się z używaniem niebezpiecznych materiałów, wyposażenia i z wykonywaniem niebezpiecznych czynności. Niniejszy dokument nie wyczerpuje wszystkich problemów bezpieczeństwa związanych z jego stosowaniem. Odpowiedzialność za działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia personelu stosującego metodę opisaną w niniejszym dokumencie oraz wszelkie restrykcje z tym związane spoczywają na użytkowniku niniejszego dokumentu.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14111:2022-11 - wersja angielska
Tytuł Produkty przetwarzania olejów i tłuszczów -- Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) -- Oznaczanie liczby jodowej
Data publikacji 28-11-2022
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Wprowadza EN 14111:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14111:2004 - wersja polska
ICS 67.200.10