PN-EN 15553:2022-05 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Przetwory naftowe i materiały podobne -- Oznaczanie zawartości grup węglowodorów -- Metoda adsorpcyjna ze wskaźnikiem fluoroscencyjnym

Zakres

Niniejszy dokument opisuje procedurę oznaczania zawartości grup węglowodorowych przy stężeniach węglowodorów aromatycznych w zakresie od 5 % (V/V) do 99 % (V/V), węglowodorów olefinowych od 0,3 % (V/V) do 55 % (V/V) i węglowodorów nasyconych od 1 % (V/V) do 95 % (V/V) we frakcjach naftowych ulegających destylacji w temperaturze niższej niż 315 °C, metodą adsorpcji ze wskaźnikiem fluorescencyjnym. Metoda może być stosowana poza wymienionymi zakresami, lecz tam jej precyzja nie została wyznaczona.

Gdy analizowane są próbki zawierające komponenty tlenowe, wynik oznaczania grup węglowodorów może być podawany w odniesieniu do paliwa bazowego nie zawierającego komponentów tlenowych lub, gdy znana jest zawartość komponentów tlenowych, wynik koryguje się w odniesieniu do całej wyjściowej próbki.

Niniejsza metoda badania może być stosowana dla produktów o pełnym zakresie temperatur wrzenia. Wspólne badania pozwoliły stwierdzić, że ustalenia dotyczące precyzji nie mogą być stosowane do frakcji naftowych o wąskim zakresie temperatur wrzenia, w pobliżu temperatury wartości granicznej 315 °C. Takie frakcje nie są właściwie wymywane i wyniki są niepowtarzalne.

Nie analizuje się próbek zawierających składniki o ciemnym zabarwieniu, które mogą wpływać na odczyt stref chromatograficznych.

UWAGA 1 Takie tlenowe komponenty jak: metanol, etanol, eter metylo-tert-butylowy (MTBE), eter metylo-tert-pentylowy (TAME) i eter etylo-tert-butylowy (ETBE) nie wpływają na oznaczanie grup węglowodorów przy stężeniach, które zwykle są spotykane w mieszaninach handlowych. Wymienione związki tlenowe nie są wykrywane, ponieważ eluują wraz z desorbentem alkoholowym. Wpływ innych komponentów tlenowych powinien być sprawdzany indywidualnie.

UWAGA 2 Dla celów niniejszego dokumentu terminy % (m/m) i % (V/V) są stosowane, odpowiednio, do określenia ułamka masowego i objętościowego.

OSTRZEŻENIE – Stosowanie niniejszego dokumentu może być związane z użyciem niebezpiecznych materiałów i wyposażenia oraz wykonywaniem niebezpiecznych czynności. W niniejszym dokumencie nie zostały ujęte wszystkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem jego stosowania. Użytkownik niniejszego dokumentu jest odpowiedzialny za dobranie odpowiednich przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia oraz za sprawdzenie, przed zastosowaniem dokumentu, dotrzymania ograniczeń regulowanych tymi przepisami.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15553:2022-05 - wersja angielska
Tytuł Przetwory naftowe i materiały podobne -- Oznaczanie zawartości grup węglowodorów -- Metoda adsorpcyjna ze wskaźnikiem fluoroscencyjnym
Data publikacji 25-05-2022
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
Wprowadza EN 15553:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15553:2009 - wersja polska
ICS 75.080