PN-EN 14104:2004 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14104:2021-06 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Produkty przetwarzania olejów i tłuszczów -- Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) -- Oznaczanie liczby kwasowej

Zakres

Opisano miareczkową metodę oznaczania liczby kwasowej estrów metylowych kwasów tłuszczowych o jasnym zabarwieniu. Podano zasadę metody, odczynniki i aparaturę. Opisano wykonanie oznaczania oraz sposób obliczania wyników i sprawozdanie z badań. Ustalono precyzję metody - powtarzalność i odtwarzalność. W załączniku A (informacyjnym) podano wyniki badań międzylaboratoryjnych, łącznie z wielkościami uzyskanych powtarzalności i odtwarzalności

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14104:2004 - wersja polska
Tytuł Produkty przetwarzania olejów i tłuszczów -- Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) -- Oznaczanie liczby kwasowej
Data publikacji 02-02-2004
Data wycofania 23-06-2021
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Wprowadza EN 14104:2003 [IDT]
ICS 67.200.10
Zastąpiona przez PN-EN 14104:2021-06 - wersja angielska