PN-EN ISO 14240-2:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Jakość gleby -- Oznaczanie ilości biomasy mikroorganizmów w glebie -- Część 2: Metoda fumigacji - ekstrakcji

Zakres

Podano metodę oznaczania biomasy mikroorganizmów glebowych poprzez pomiar całkowitego wyekstrahowanego materiału organicznego biomasy, głównie ze świeżo zabitych mikroorganizmów. Metodę tę można również stosować do oceny zawartości azotu w biomasie mikroorganizmów i zawartości azotu reagującego z ninhydryną w glebie

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 14240-2:2011 - wersja angielska
Tytuł Jakość gleby -- Oznaczanie ilości biomasy mikroorganizmów w glebie -- Część 2: Metoda fumigacji - ekstrakcji
Data publikacji 27-12-2011
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 190, Biologii Gleby
Wprowadza EN ISO 14240-2:2011 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 14240-2:2001 - wersja polska
ICS 13.080.30