PN-ISO 14240-2:2001 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 14240-2:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Jakość gleby -- Oznaczanie ilości biomasy mikroorganizmów w glebie -- Metoda fumigacji-ekstrakcji

Zakres

Podano metodę oznaczania biomasy mikroorganizmów glebowych przez pomiar całkowitego wyekstrahowanego materiału organicznego biomasy, głównie ze świeżo zabitych mikroorganizmów. Metodę tę można również stosować do oceny zawartości azotu w biomasie mikroorganizmów i zawartości azotu reagującego z ninhydryną w glebie

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 14240-2:2001 - wersja polska
Tytuł Jakość gleby -- Oznaczanie ilości biomasy mikroorganizmów w glebie -- Metoda fumigacji-ekstrakcji
Data publikacji 02-02-2001
Data wycofania 27-12-2011
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 190, Biologii Gleby
Wprowadza ISO 14240-2:1997 [IDT]
ICS 13.080.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 14240-2:2011 - wersja angielska