PN-ISO 7941:1993 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Techniczny propan i butan -- Analiza metodą chromatografii gazowej

Zakres

Niniejsza norma międzynarodowa podaje metodę chromatografii gazowej, którą można stosować do ilościowego oznaczania węglowodorów w skroplonych gazach węglowodorowych. Metoda nie może być stosowana dla oznaczania tych składników (LPG), których stężenia są niższe od 0,1% (/%//%). Metodę można stosować przy analizie propanu, butanu i ich handlowych mieszanin zawierających nasycone i nienasycone węglowodory Cz, C3, C4 i C5 ale nie nadaje się ona do prowadzenia analizy chromatograficznej LPG przy za-stosowaniu chromatografów procesowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-ISO 7941:1993/Ap1:2002P

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 7941:1993 - wersja polska
Tytuł Techniczny propan i butan -- Analiza metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 16-11-1993
Data wycofania 07-09-2015
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 223, Gazów Technicznych
Wprowadza ISO 7941:1988 [IDT]
Zastępuje PN-C-96003:1985 - wersja polska
ICS 75.160.30
Elementy dodatkowe PN-ISO 7941:1993/Ap1:2002P