PN-EN 868-5:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 5: Torebki z zamknięciem samoprzylepnym oraz rękawy z materiałów porowatych i folii z tworzywa sztucznego -- Wymagania i metody badań

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metody badań i wartości dla torebek z zamknięciem samoprzylepnym oraz rękawów wytworzonych z materiałów porowatych zgodnych z EN 868, Części 2, 3, 6, 7, 9 lub 10 i folii z tworzywa sztucznego, zgodnej z Rozdziałem 4. Torebki z zamknięciem samoprzylepnym oraz rękawy są stosowane jako systemy bariery sterylnej i/lub systemy opakowaniowe, które są przeznaczone do utrzymania sterylności finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych do chwili użycia. Poza wymaganiami ogólnymi określonymi w EN ISO 11607-1 i EN ISO 11607-2 w niniejszej części EN 868 określono materiały, metody badań i wartości, które są specyficzne dla produktów uwzględnionych w niniejszym dokumencie. Materiały określone w niniejszej części EN 868 są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 868-5:2019-01/Ap1:2019-11E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer PN-EN 868-5:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 5: Torebki z zamknięciem samoprzylepnym oraz rękawy z materiałów porowatych i folii z tworzywa sztucznego -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 29-01-2019
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 295, Sterylizacji
Wprowadza EN 868-5:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 868-5:2009 - wersja angielska
ICS 11.080.30
Elementy dodatkowe PN-EN 868-5:2019-01/Ap1:2019-11E