PN-EN ISO 11737-1:2018-03 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Metody mikrobiologiczne -- Część 1: Oznaczanie populacji drobnoustrojów na produktach

Zakres

W niniejszym dokumencie przedstawiono wymagania i podano wytyczne do obliczania i charakterystyki mikrobiologicznej populacji zdolnych do życia drobnoustrojów na lub w produkcie stosowanym w ochronie zdrowia, składniku, surowcu albo opakowaniu.
UWAGA 1 Rodzaj i zakres charakterystyki drobnoustrojów zależy od zamierzonego użycia danych o zanieczyszczeniu mikrobiologicznym.
UWAGA 2 Patrz Załącznik A w celu uzyskania wytycznych dotyczących Rozdziałów od 1 do 9.
Niniejszy dokument nie dotyczy obliczania ani identyfikacji zanieczyszczeń wirusami, prionami lub pierwotniakami. Obejmuje to usuwanie i wykrywanie czynników będących przyczyną gąbczastych encefalopatii takich jak trzęsawka owiec, gąbczaste zwyrodnienie mózgu bydła i choroba Creutzfelda-Jakoba.
UWAGA 3 Wytyczne dotyczące inaktywacji wirusów i prionów można znaleźć w ISO 22442-3, ICHQ5A(R1) and ISO 13022.
Niniejszy dokument nie odnosi się do monitoringu mikrobiologicznego środowiska, w którym wytwarzane są produkty stosowane w ochronie zdrowia.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11737-1:2018-03 - wersja angielska
Tytuł Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Metody mikrobiologiczne -- Część 1: Oznaczanie populacji drobnoustrojów na produktach
Data publikacji 09-03-2018
Liczba stron 64
Grupa cenowa V
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 295, Sterylizacji
Wprowadza EN ISO 11737-1:2018 [IDT], ISO 11737-1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11737-1:2007 - wersja polska, PN-EN ISO 11737-1:2007/AC:2009 - wersja polska
ICS 07.100.10, 11.080.01
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 11737-1:2018-03/A1:2021-11E