PN-EN ISO 11737-1:2007 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 11737-1:2018-03 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Sterylizacja wyrobów medycznych -- Metody mikrobiologiczne -- Część 1: Oznaczanie populacji drobnoustrojów na produktach

Zakres

Przedstawiono wymagania i podano wytyczne do obliczania i charakterystyki mikrobiologicznej populacji zdolnych do życia drobnoustrojów na lub w wyrobie medycznym, składniku, surowcu albo opakowaniu. Nie określono wymagań w celu obliczania lub identyfikacji zanieczyszczeń wirusami lub pierwotniakami ani wymagań dla monitoringu mikrobiologicznego środowiska, w którym wytwarzane są wyroby medyczne. Podano 15 definiciji

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 11737-1:2007/AC:2009P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11737-1:2007 - wersja polska
Tytuł Sterylizacja wyrobów medycznych -- Metody mikrobiologiczne -- Część 1: Oznaczanie populacji drobnoustrojów na produktach
Data publikacji 16-01-2007
Data wycofania 09-03-2018
Liczba stron 43
Grupa cenowa S
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 295, Sterylizacji
Wprowadza EN ISO 11737-1:2006 [IDT], ISO 11737-1:2006 [IDT]
Dyrektywa 90/385/EEC, 93/42/EEC
Zastępuje PN-EN ISO 11737-1:2006 - wersja angielska
ICS 07.100.10, 11.080.01
Zastąpiona przez PN-EN ISO 11737-1:2018-03 - wersja angielska, PN-EN ISO 11737-1:2018-03 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 11737-1:2007/AC:2009P