PN-EN 868-2:2017-03 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 2: Materiały opakowaniowe do sterylizacji -- Wymagania i metody badań

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano metody badań i dane dotyczące materiałów dla systemów bariery sterylnej i/lub systemów opakowaniowych przeznaczonych do utrzymania sterylności finalnie wysterylizowanych wyrobów medycznych do momentu ich użycia.
W niniejszej części EN 868 określono materiały, metody badań i dane, które są specyficzne dla produktów objętych niniejszą Normą Europejską, inne niż wymagania ogólne określone w EN ISO 11607-1 i EN ISO 11607-2.
Materiały wymienione w 4.2.2.1 do 4.2.2.3 niniejszej części EN 868 są przeznaczone do jednorazowego użycia, a materiały określone w 4.2.2.4 są przeznaczone do ponownego użycia.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 868-2:2017-03 - wersja angielska
Tytuł Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 2: Materiały opakowaniowe do sterylizacji -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 30-03-2017
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 295, Sterylizacji
Wprowadza EN 868-2:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 868-2:2009 - wersja angielska
ICS 11.080.30