PN-EN ISO 11138-2:2017-05 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Wskaźniki biologiczne -- Część 2: Wskaźniki biologiczne dla procesów sterylizacji tlenkiem etylenu

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące organizmów testowych, zawiesin, zaszczepionych nośników, wskaźników biologicznych i metod badania przeznaczonych do oceny działania sterylizatorów i procesów sterylizacji wykorzystujących gazowy tlenek etylenu jako czynnik sterylizujący, zarówno jako czysty gazowy tlenek etylenu, jak i mieszaninę tego gazu z gazami rozcieńczającymi, w temperaturach sterylizacji w zakresie od 29 °C do 65 °C.
UWAGA 1 Wymagania dotyczące walidacji i kontroli procesów sterylizacji tlenkiem etylenu są podane w ISO 11135 oraz w ISO 14937.
UWAGA 2 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa miejsca pracy mogą być określone w przepisach krajowych lub regionalnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11138-2:2017-05 - wersja angielska
Tytuł Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Wskaźniki biologiczne -- Część 2: Wskaźniki biologiczne dla procesów sterylizacji tlenkiem etylenu
Data publikacji 24-05-2017
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 295, Sterylizacji
Wprowadza EN ISO 11138-2:2017 [IDT], ISO 11138-2:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11138-2:2011 - wersja polska
ICS 11.080.20