PN-EN 868-5:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 868-5:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Materiały opakowaniowe dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 5: Torebki z zamknięciem samoprzylepnym oraz rękawy z materiałów porowatych i folii z tworzywa sztucznego -- Wymagania i metody badań

Zakres

Podano metody badania i wartości dla torebek z zamknięciem samoprzylepnym i rękawów wytworzonych z materiałów porowatych zgodnych z EN 868, Część 2, 3, 6, 7, 9 i 10 oraz folli z tworzywa sztucznego, zgodnych z Rozdziałem 4, stosowanych jako systemy bariery sterylnej i/lub systemy opakowaniowe przeznaczone do utrzymania sterylności finalnie wysterylizowanych wyrobów medycznych do momentu ich użycia. Określono materiały, które są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 868-5:2009 - wersja angielska
Tytuł Materiały opakowaniowe dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 5: Torebki z zamknięciem samoprzylepnym oraz rękawy z materiałów porowatych i folii z tworzywa sztucznego -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 26-06-2009
Data wycofania 29-01-2019
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 295, Sterylizacji
Wprowadza EN 868-5:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 868-5:2001 - wersja polska, PN-EN 868-5:2001/AC:2002 - wersja polska
ICS 11.080.30
Zastąpiona przez PN-EN 868-5:2019-01 - wersja angielska, PN-EN 868-5:2019-01 - wersja polska