PN-Z-04216-02:1991 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-Z-04216-2:2012 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości srebra i jego związków -- Oznaczanie srebra i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Zakres

Metoda badania polega na zatrzymaniu srebra w postaci metalicznej lub jego związków (z wyłączeniem halogenków srebra) na sączku membranowym, mineralizacji próbki i sporządzeniu roztworu w rozcieńczonym kwasie azotowym. Otrzymany roztwór analizuje się metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Oznaczalność metody wynosi 0,005 mg w 1 metrze sześciennym powietrza

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04216-02:1991 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości srebra i jego związków -- Oznaczanie srebra i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Data publikacji 04-03-1991
Data wycofania 12-10-2012
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30
Zastąpiona przez PN-Z-04216-2:2012 - wersja polska