PN-Z-04102-03:1985 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-Z-04102-3:2013-10 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości kadmu i jego związków -- Oznaczanie kadmu i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Zakres

Podano metodę polegającą na przepuszczeniu przez sączek membranowy określonej objętości powietrza w celu zatrzymania na nim aerozolu i jego związków. Sączek mineralizuje się, a kwaśny roztwór jest podstawą metody absorpcji atomowej. Przy określonej długości fali charakterystycznej dla kadmu. Metoda jest stosowana do oznaczania aerozolu kadmu w powietrzu na stanowiskach pracy. Ustalono oznaczalność, aparaturę i przyrządy, sposób przygotowania odczynników i roztworów, sporządzanie krzywej wzorcowej i roztworów wzorcowych

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04102-03:1985 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości kadmu i jego związków -- Oznaczanie kadmu i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Data publikacji 08-11-1985
Data wycofania 07-10-2013
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30
Zastąpiona przez PN-Z-04102-3:2013-10 - wersja polska