PN-EN 295-2:2013-07 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i kanalizacyjnej -- Część 2: Ocena zgodności i testowanie

Zakres

Określono wymagania dotyczące oceny zgodności i testowania wyrobów wytwarzanych z kamionki i innych materiałów (zwanych dalej "produktami") zawartych w następujących normach: - rur, kształtek i złączy zgodnie z prEN 295-1, - adapterów, połączeń i złączy elastycznych zgodnie z prEN 295-4, - rur perforowanych i kształtek zgodnie z prEN 295-5, - elementów studzienek włazowych i rewizyjnych zgodnie z prEN 295-6, - rur i złączy stosowanych do przecisków zgodnie z prEN 295-7

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 295-2:2013-07 - wersja angielska
Tytuł Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i kanalizacyjnej -- Część 2: Ocena zgodności i testowanie
Data publikacji 25-07-2013
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 295-2:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 295-2:1999/A1:2002 - wersja polska, PN-EN 295-2:1999 - wersja polska, PN-EN 295-10:2007 - wersja polska
ICS 93.030, 23.040.05