PN-EN 62552-1:2021-01 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Sprzęt chłodniczy do użytku domowego -- Charakterystyki i metody badań -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Niniejsza część EN 62552 określa zasadnicze cechy funkcjonalne sprzętu chłodniczego do użytku domowego i podobnego, chłodzonego przez wewnętrzną naturalną konwekcję lub wymuszoną cyrkulację powietrza, oraz ustala metody badań do sprawdzania tych cech funkcjonalnych.

Do celów deklaracji, badania określone w niniejszej części IEC 62552 są uważane za badania typu do oceny podstawowej konstrukcji i pracy sprzętu chłodniczego. Niniejsza część IEC 62552 nie określa wymagań dotyczących pobierania próbek produkcyjnych lub oceny zgodności lub certyfikacji.

Niniejsza część IEC 62552 nie określa warunków badań weryfikacyjnych, gdyż zmieniają się one w różnych obszarach i krajach. Jeżeli sprawdzenie cech funkcjonalnych sprzętu chłodniczego danego typu na zgodność z niniejszą normą jest konieczne, zalecane jest aby, tam gdzie jest to możliwe do wykonania, wszystkie wyszczególnione badania były przeprowadzone na jednym urządzeniu. Badania mogą być również wykonywane indywidualnie w celu zbadania szczególnej cechy funkcjonalnej.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Niniejsza norma Część 1. zastępuje częściowo PN-EN 62552:2013-07 w zakresie wymagań ogólnych.
Numer PN-EN 62552-1:2021-01 - wersja angielska
Tytuł Sprzęt chłodniczy do użytku domowego -- Charakterystyki i metody badań -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 20-01-2021
Liczba stron 120
Grupa cenowa XA
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 62552-1:2020 [IDT], IEC 62552-1:2015 [MOD]
Zastępuje PN-EN 62552:2013-07 - wersja angielska
ICS 97.030