PN-EN ISO 13786:2017-09 - wersja angielska

Bez VAT: 83,80  PLN Z VAT: 103,07  PLN
Cieplne właściwości użytkowe komponentów budowlanych -- Dynamiczne charakterystyki cieplne -- Metody obliczania

Zakres

W niniejszym dokumencie określono charakterystyki związane z dynamicznym zachowaniem cieplnym kompletnego komponentu budynku i podano metody ich obliczania. Podano również informację dotyczącą materiałów budynku, wymaganych do stosowania komponentu budynku. W związku z tym, że charakterystyki zależą od sposobu łączenia materiałów w postać komponentów budowlanych, niniejszy dokument nie ma zastosowania w odniesieniu do materiałów budynku lub do niewykończonych komponentów budowlanych.
Definicje podane w niniejszym dokumencie stosuje się do dowolnego komponentu budowlanego. Uproszczoną metodę obliczania podano dla płaskich komponentów składających się z płaskich warstw zasadniczo jednorodnych materiałów budowlanych.
W Załączniku C podano prostsze metody szacowania pojemności cieplnych w kilku ograniczonych przypadkach. Metody te są odpowiednie do określania dynamicznych właściwości cieplnych wymaganych do szacowania wykorzystania energii. Te przybliżenia nie są właściwe, jednak charakteryzują wyrób.
UWAGA W Tablicy 1, we Wprowadzeniu, pokazano pozycję niniejszego dokumentu w obrębie zestawu norm EPB w kontekście struktury modułowej, jak określono w ISO 52000-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 83,80  PLN Z VAT: 103,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 13786:2017-09 - wersja angielska
Tytuł Cieplne właściwości użytkowe komponentów budowlanych -- Dynamiczne charakterystyki cieplne -- Metody obliczania
Data publikacji 29-09-2017
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 179, Ochrony Cieplnej Budynków
Wprowadza EN ISO 13786:2017 [IDT], ISO 13786:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 13786:2008 - wersja polska
ICS 91.120.10, 91.060.01