PN-EN 16798-1:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN
Charakterystyka energetyczna budynków -- Wentylacja budynków -- Część 1: Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego do projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków w odniesieniu do jakości powietrza wewnętrznego, środowiska cieplnego, oświetlenia i akustyki -- Moduł M1-6

Zakres

Niniejsza norma określa wymagania dotyczące parametrów środowiska wewnętrznego, obejmujących jakość powietrza wewnętrznego, środowisko cieplne, oświetlenie i akustykę oraz określa sposób ustalania tych parametrów na potrzeby projektowania systemów w budynku i obliczania charakterystyki energetycznej.

Niniejsza Norma Europejska zawiera kryteria projektowe dotyczące współczynników lokalnego dyskomfortu, przeciągu i asymetrii temperatury promieniowania, pionowej różnicy temperatury powietrza i temperatury powierzchni podłogi.

Niniejszą Normę Europejską stosuje się w przypadku, gdy kryteria środowiska wewnętrznego są ustalone na podstawie wymagań dla ludzi oraz gdy produkcja lub proces nie wywierają decydującego wpływu na środowisko wewnętrzne.

Niniejsza Norma Europejska określa również harmonogramy użytkowania, które mają być stosowane w standardowych obliczeniach energetycznych oraz sposób wykorzystywania różnych kategorii kryteriów.

Kryteria podane w niniejszej Normie Europejskiej można stosować również w krajowych metodach obliczeń. Niniejsza norma ustanawia kryteria dotyczące środowiska wewnętrznego na podstawie istniejących norm i raportów wymienionych w powołaniach normatywnych lub w bibliografii.

Niniejsza Norma Europejska nie określa metod projektowania, lecz podaje parametry projektowe do projektowania powłoki budynku, ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i oświetlenia.

W Tablicy 1 pokazano położenie tej normy w zestawie norm dotyczących EPB w kontekście struktury modularnej ustanowionej w EN ISO 52000-1.

UWAGA 1 W CEN ISO/TR 52000-2 można znaleźć tę samą tablicę, z, odniesioną do każdego modułu, liczbą związanych norm EPB i towarzyszących raportów technicznych, które są opublikowane lub w przygotowaniu.

UWAGA 2 Moduły odpowiadają normom EPB, chociaż jedna norma EPB może dotyczyć więcej niż jednego modułu, a jeden moduł może dotyczyć więcej niż jednej normy EPB, na przykład odpowiednio metody szczegółowej i uproszczonej. Patrz również Rozdział 2 i Tablice A.1 i B.1.

* wymagane pola

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16798-1:2019-06 - wersja angielska
Tytuł Charakterystyka energetyczna budynków -- Wentylacja budynków -- Część 1: Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego do projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków w odniesieniu do jakości powietrza wewnętrznego, środowiska cieplnego, oświetlenia i akustyki -- Moduł M1-6
Data publikacji 13-06-2019
Liczba stron 81
Grupa cenowa X
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 317, Wentylacji i Klimatyzacji
Wprowadza EN 16798-1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15251:2012 - wersja polska
ICS 91.120.10, 91.140.30